Gereformeerd en charismatisch

Gereformeerd en charismatisch
Vandaag verschijnt een speciaal nummer van de bladen “De Reformatie” en “Opbouw” – een vrijgemaakt en een nederlands gereformeerd kerkelijk blad. Het is veertig jaar geleden dat “de Open Brief” verscheen die aanleiding werd tot de beuk tussen beide kerken. Nu geven ze in elk geval samen een herdenkings-nummer uit; de tijden veranderen en wij ...

Tijd van komen en van gaan

Het zijn hectische tijden voor ons. Morgen staat mijn 25-jarig ambtsjubileum voor de deur; zondag is het afscheid van Ede en op 5 november hoop ik in Apeldoorn te beginnen. Ik ben er niet aan toe om te beschrijven wat dat met ons doet, maar ik heb in elk geval al wel foto’s te kijk. ...

Foto’s uit Kakasd, Roemenië

From Bezoek aan Ka… In de zomervakantie waren we in Roemenië, samen met de familie Van ’t Hoog. Op een zondag zijn we naar Kakasd gereden, ook bekend als Valureni. Velen van onze gemeente kennen daar de weg. Op de valreep van ons vertrek uit Ede laat ik graag nog voor de liefhebbers de foto’s ...

Restyling

’t Wordt tijd om weer eens de site moderniseren. Daar ben ik mee bezig en daarom zal de site er de ene dag weer anders uit zien dan de andere. ’t Is nu allemaal nog een beetje Engels. Maar als-ie bevalt dan ga ik wel even in het Nederlands vertalen…

Micha en de Kroonbede

Vandaag ben ik in Den Haag voor de Kroonbede – dat is een samenkomst van gebed voorafgaand aan de opening van het nieuwe parlementair seizoen. Uitzending op Radio 5, zondag 17 september 2006, 17.02 uur. Onderstaand mijn bijdrage Wat moet je bidden voor een regering en parlement die op het punt staan om af te ...

Dat koninkrijk van U

Dr. André Troost, predikant te Heusden maar vooral bekend als dichter van dagboeken en kerkliederen, schreef een boek over de vragen die hij gaandeweg gekregen heeft over het verhaal van Jezus Messias. Wat hem het zwaarste weegt is: hoe kan Jezus de Messias en de Zoon van God zijn als hij zich zó duidelijk vergiste ...

Herstelwerk verrichten

Een van de grootste ontdekkingen van mijn leven is dat Jezus als waarachtig mens – niet maar een verklede God – werd vervuld met de Heilige Geest. Bij zijn geboorte was Hij al zoon van God, maar pas toen de Geest als een duif op Hem neerdaalde, werd Hij de Christus, de Gezalfde. Vandaag verscheen ...

Gips

Gips
Gisteren, woensdag, ben ik voorzien van gips om mijn pols en sindsdien draag ik een mitella. Geruchten als zou ik uiteindelijk toch zijn gaan sporten en daarbij een blessure opgelopen hebben, wil ik met kracht weerspreken. De werkelijkheid is dat ik dinsdagavond meende een versnapering uit een hoge kast te moeten pakken en dat ik, ...

Je moet eigenwijs zijn

Deze week werd ik getroffen door het bericht over een meisje met de naam Veerle, die haar rug recht hield tegenover de druk die er van school op haar werd uitgeoefend. Deze christelijke leerlinge op het rooms-katholieke Jeroen Bosch College in Hertogenbosch liet weten niet mee te willen doen met een les ‘glaasje draaien’ en ...

Avondmaalsformulier

Avondmaalsformulier
Hieronder een versie van het Avondmaalsformulier die probeert om de klassieke elementen van nodiging en afhouding in de taal van vandaag te verwoorden. Vandaag staat in ons midden het Avondmaal aangericht, als teken en zegel van het nieuwe verbond. We lezen het oudste bericht daarover, wat Paulus schreef in zijn brief aan de Korintiërs.