Psion 3a Timer

Purpose of Timer Assistant Timer Assistant is an application for the Psion Series 3a. It combines several functions related to time and clock. Four independently running timers in seconds, with screen-wide digits, including countdown, laptime etc. During countdown a horizontal line to show which part of the countdown-time is remaining Screen-wide Real time display, with ...

Gods leiding in je leven

Gods leiding in je leven
Hoe leer je Gods wegen kennen? Het belangrijkste antwoord is natuurlijk: je moet je Bijbel leren kennen. God spreekt tot ons in zijn woord en daarmee geeft Hij leiding. Zijn wegen leren kennen, dat is nog wel iets meer dan dat je bij allerlei onderwerpen de juiste tekst weet te vinden. Het is dat je ...

Kroonbede na 9/11

Kroonbede na 9/11
Een paar dagen na de aanslagen van 11 september stond ik op het rooster voor de Kroonbede – bidden voor de overheid. Ik ben zelf nooit in New York geweest. En toch begrijp ik, dat er kranten zijn die schrijven: wij zijn allen New Yorkers. Zo dicht komt het bij je. Het komt op je ...

Gelijk ook wij vergeven

Gelijk ook wij vergeven
In het volmaakte gebed leerde Jezus ons, te bidden: “Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren”. Uit dat gebed blijkt, dat Gods vergeving aan ons en onze vergeving aan elkaar iets met elkaar te maken hebben. Hoe ze met elkaar te maken hebben, dat is nog een ander verhaal. Maar ze hebben ...

De dans van de blinde bruid

De dans van de blinde bruid
“De dans van de blinde bruid” is een boek over schoonheid en verval, geschiedenis en toekomst van de kerk van Christus. De auteur, Henk van Wijk, zet in bij de doop die immers voor iedere christen de eerste ‘kennismaking’ met de kerk is geweest. Via de doop komt hij bij de kerk zelf, met haar ...

Drie maal “Job”

Job heeft er weer drie vrienden bij. Eind vorig jaar verschenen er drie boekjes over het intrigerende bijbelboek Job. Intrigerend, omdat het over de moeilijke vraag van het lijden gaat, maar dan niet als een tractaat maar als een verhaal over een mens van vlees en bloed. En ook met vrienden van vlees en bloed, ...

Calvijn vond het ook

Calvijn vond het ook
Laatst kwam ik er weer zo een tegen in de krant: een verwijzing naar Calvijn als bewijs dat een of andere nieuwigheid een positieve ontwikkeling is. Als ik me goed herinner ging het over het zingen van Opwekkings-liederen en dat Calvijn daar ook al een voorstander van was geweest. Vraag me niet hoe de redenering ...

De Schrift alleen (2)

Opbouw jrg 1999 nummer 14 pag. 264vv Voor het geloof zijn wij volkomen afhankelijk van wat God zelf ons openbaart in de Bijbel. Met recht en reden kunnen we dan ook zeggen, dat we als gelovigen leven bij de Schrift alleen. Maar we raken ermee in het slop als we in onzalige tegenstellingen leven.

De Schrift alleen (1)

Opbouw jrg 1999 nummer 13 pag. 244vv Ik wil hier kritisch nadenken over een regel, die je wel een hoofdlijn door onze Nederlands Gereformeerde traditie kunt noemen, namelijk de stelregel: “de Schrift alleen”.

Bidden om wijsheid

Lezen: 1 Koningen 3: 1-15 Tekst: Jakobus 1: 5-8 Gez. 431: 1,3,7 Gez. 463 (na de wet) Psalm 119: 12-14 Psalm 111: 1,2,6 Psalm 98: 2 en 4 (na geloofsbelijdenis) Gez. 448 Gemeente van onze Here Jezus Christus, Er staat een hele rij wonderlijke dingen in onze tekst. Over verzoekingen bijvoorbeeld, dat je eigenlijk heel ...