Kerkdienst onder een tent

Het is nu een week geleden dat het kerkgebouw van Christ Mission Ashram werd afgebroken door bulldozers die ruimte moesten maken voor een nieuwe weg. Hier rechts ziet u dat gebouw zoals we het van de afgelopen jaren kennen, met een evangelist ervoor. Vandaag hebben we in de kerk voor deze mensen gebeden. Bij thuiskomst ...

Website in aanbouw

Dag bezoekers. Aan deze website wordt renovatie gepleegd. Hij kan er de ene dag heel anders uit zien dan de andere dag en hij is niet af. Maar tijdens de verbouwing gaat de verkoop door en dus vindt u hier toch regelmatig onderwerpen die met mijn werk te maken hebben. En je kunt altijd laten ...

Wat doet zo’n man eigenlijk?

Wat doet zo’n man eigenlijk?
Rapport over kerntaken van een predikant Dit artikel bespreekt een nota over “Profiel van de predikant” van de Nederlands Gereformeerde Kerken. Deze nota verscheen en verdween telkens op internet en daarom heb ik ‘m nu zelf in printversie beschikbaar gemaakt. Deze nota leent zich heel goed als aanzet voor een praktijkgesprek binnen de kerkenraad over ...

Leren van de martelaren

Leren van de martelaren
De wereld van de christelijke martelaren in de vroege kerk staat ver van ons af. Dr. Henk Bakker schreef er een stevige studie over met de bedoeling om er toch voor onze tijd iets van te leren. “Radicaal christendom in de tweede eeuw en nu” is dan ook de ondertitel van zijn boek. Als u ...

Lucht en leegte

Lucht en leegte
Boekbespreking – Willem Smouter Vgl. hierbij www.voederbak.nl “Lucht en leegte” is een bundeling van columns over de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV), van de hand van drie vertalers die er bij betrokken waren, een oud- en een nieuwtestamenticus, plus een neerlandicus. Hun namen zijn: Jaap van Dorp, Rieuwerd Buitenwerf en Clazien Verheul. Ik vind het geweldig boeiend ...

Verborgene die bij ons zijt

Dit dagboek dient nergens toe. En misschien is dat wel waarom ik het zo’n mooi dagboek vindt. Zoveel dagboeken hebben een doel: om in veertig dagen te groeien; om in dertig dagen de wereld te bekeren; in twintig dagen de Bijbel rond of wat ook. En voor doelgroepen dat is er ook, voor jongeren, ouderen, ...

Profielschets van het Koninkrijk

Profielschets van het Koninkrijk
In 1992 publiceerde ik bij Buijten & Schipperheijn een boekje (ISBN 90-6064-784-X) met overwegingen over de acht zaligsprekingen. Het is uitverkocht en nu online beschikbaar. Het begin van Jezus’ onderwijs op aarde is door Mattheüs weergegeven in de Bergrede, te vinden in Mattheüs 5-7. Het is die indringende rede, die de eeuwen door velen geïnspireerd ...

De rijke man en de arme Lazarus

De rijke man en de arme Lazarus
Preek over de gelijkenis uit Lukas 16: 19-31 Als het in de kerk over zonden ging, werden daar vanouds seksuele zonden mee bedoeld. Niet zozeer wat je met je financiën doet. Vroeger gebeurde het nog wel eens dat iemand voor in de kerk schuld moest belijden. Dat was zelden om op te biechten dat hij ...

“In uw handen beveel Ik mijn geest”

Serie over de zeven kruiswoorden – Lucas 23: 46 Goede Vrijdag – zo heet het vandaag. Wonderlijk eigenlijk. Want wat is er goed aan die vrijdag? Wat veel meer opvalt als je het leest is de slechtheid van de mensen. Een slechtheid waar ze allemaal bij betrokken zijn. Een slechtheid waar wij allemaal bij betrokken ...

“Het is volbracht”

Serie over de zeven kruiswoorden – Johannes 19:30 Jesaja is zoveel als de evangelist onder de profeten. Hij is het die van God zijn volk mag troosten. “Troost, troost mijn volk en roep hun toe het voorbij is met de lijdenstijd”. Dat woord klinkt overigens wanneer Gods volk al vele jaren achter de rug heeft ...