Geneest de zieken – Ouweneel

Geneest de zieken - Ouweneel
n.a.v.  dr. Willem J. Ouweneel, “Geneest de zieken! Over de bijbelse leer van ziekte, genezing en bevrijding”, uitgeverij Medema 2003, ISBN 9789063534158, 430 pagina’s € 19,95. Gepubliceerd in ND van 10 oktober 2003 Getroffen door de wonderlijke genezingen die hij meemaakte bij “de profeet Joshua” in Nigeria, schreef dr. Willem Ouweneel “Geneest de zieken! Over de ...

Streef vooral naar profeteren

Gods leiding in je leven – deel 3 ds. Willem Smouter, Ede, 05-10-2003. Tekst: Handelingen 21: 1-14 Broeders en zusters, jongens en meisjes, gemeente van de Heer, Gods leiding zoeken in je leven. Twee keer eerder hebben we daarbij stil gestaan en geleerd: het is heel kostbaar om iets te zien van hoe God je leven ...

Gedragen op Gods hart

Gods leiding in je leven – deel 2 ds. Willem Smouter, Ede, 28-09-2003. Tekst: 1 Samuël 23: 1-13 Broeders en zusters, jongens en meisjes, gemeente van de Here Jezus, Gods leiding in je leven. Daarover spraken we ook vorige week al. En de hoofdlijn van wat we daarover geleerd hebben, is: je moet niet te ...

Heer, U bent mijn leven

Heer, U bent mijn leven
Gods leiding in je leven – deel 1 ds. Willem Smouter, Ede, 21-09-2003. Lezen: Psalm 73: 21-28 Tekst: Deuteronomium 32: 11v Broeders en zusters, jongens en meisjes, gemeente van de Heer, Ja, Gods leiding in je leven, daar wil ik de komende weken over spreken. De reden daarvoor is dat ik de laatste paar maanden ...

Hoe vier je het Avondmaal?

Hoe vier je het Avondmaal?
Bezinning op de praktijk We vierden op een zondag het Avondmaal. In Ede nodigen we aan de eerste tafel eerst de asielzoekers uit, die vanwege de vertaalinstallatie bij elkaar zitten. Er waren er die dag zoveel, dat ze de halve avondmaalstafel vulden. Daarom sprak ik de inzettingswoorden ook in het Engels: “take this bread, it ...

Genesis 2: 1-3 De zevende dag

Genesis 2: 1-3 De zevende dag
Preken over de scheppingsdagen Wij waren met vakantie in Zeeland, toen ik een kind was. We gingen toen als gezin naar de kerk. Ja, en van onze eigen houtje – zal ik maar zeggen – had je daar niet. Dus we gingen dan hier en dan daar. Dat was altijd wel een beetje leuk en ...

Genesis 1: 20-23 De vijfde dag

Genesis 1: 20-23 De vijfde dag
Preken over de scheppingsdagen Vakantie. Ja, dat is voor veel mensen een gelegenheid om net even iets meer uit je doppen te kijken dan gewoon. Dan kom je toe aan de gebouwen en de musea. Jawel, maar het mooie weer nodigt dan ook uit om eens meer te genieten van de natuur, van alles wat ...

Psion 3a Timer

Purpose of Timer Assistant Timer Assistant is an application for the Psion Series 3a. It combines several functions related to time and clock. Four independently running timers in seconds, with screen-wide digits, including countdown, laptime etc. During countdown a horizontal line to show which part of the countdown-time is remaining Screen-wide Real time display, with ...

Gods leiding in je leven

Gods leiding in je leven
Hoe leer je Gods wegen kennen? Het belangrijkste antwoord is natuurlijk: je moet je Bijbel leren kennen. God spreekt tot ons in zijn woord en daarmee geeft Hij leiding. Zijn wegen leren kennen, dat is nog wel iets meer dan dat je bij allerlei onderwerpen de juiste tekst weet te vinden. Het is dat je ...

Kroonbede na 9/11

Kroonbede na 9/11
Een paar dagen na de aanslagen van 11 september stond ik op het rooster voor de Kroonbede – bidden voor de overheid. Ik ben zelf nooit in New York geweest. En toch begrijp ik, dat er kranten zijn die schrijven: wij zijn allen New Yorkers. Zo dicht komt het bij je. Het komt op je ...