“Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?”

Serie over de zeven kruiswoorden – Mattheüs 27: 45v “En van het zesde uur af kwam er duisternis over het gehele land tot het negende uur. Omstreeks het negende uur riep Jezus met luider stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat is: Mijn God, mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten?” Zo klinkt het kruiswoord ...

“Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn”

Serie over de zeven kruiswoorden – Lucas 23: 43 “Hij werd onder de misdadigers gerekend, hoewel Hij geen zonden gedaan had”. Zo had ooit Jesaja het gezien in een profetie, eeuwen geleden in het lied van de lijdende Knecht des Heren. En zo gebeurde het ook echt op Golgotha. Hij werd onder de misdadigers gerekend, ...

God liefde is onvoorwaardelijk

God liefde is onvoorwaardelijk
“Van oud naar nieuw” revisited Ik had vorig jaar gehoord dat er een boek van De Jong over uitverkiezing was verschenen en probeerde het op te zoeken in de winkel. Daar lag “Van oud naar nieuw. De ontwikkelingsgang van het Oude naar het Nieuwe Testament”, maar ik heb het laten staan omdat de titel op ...

Geneest de zieken – Ouweneel

Geneest de zieken - Ouweneel
n.a.v.  dr. Willem J. Ouweneel, “Geneest de zieken! Over de bijbelse leer van ziekte, genezing en bevrijding”, uitgeverij Medema 2003, ISBN 9789063534158, 430 pagina’s € 19,95. Gepubliceerd in ND van 10 oktober 2003 Getroffen door de wonderlijke genezingen die hij meemaakte bij “de profeet Joshua” in Nigeria, schreef dr. Willem Ouweneel “Geneest de zieken! Over de ...

Streef vooral naar profeteren

Gods leiding in je leven — deel 3 ds. Willem Smouter, Ede, 05-10-2003. Tekst: Handelingen 21: 1-14 Broeders en zusters, jongens en meisjes, gemeente van de Heer, Gods leiding zoeken in je leven. Twee keer eerder hebben we daarbij stil gestaan en geleerd: het is heel kostbaar om iets te zien van hoe God je leven ...

Gedragen op Gods hart

Gods leiding in je leven — deel 2 ds. Willem Smouter, Ede, 28-09-2003. Tekst: 1 Samuël 23: 1-13 Broeders en zusters, jongens en meisjes, gemeente van de Here Jezus, Gods leiding in je leven. Daarover spraken we ook vorige week al. En de hoofdlijn van wat we daarover geleerd hebben, is: je moet niet te ...

Heer, U bent mijn leven

Heer, U bent mijn leven
Gods leiding in je leven – deel 1 ds. Willem Smouter, Ede, 21-09-2003. Lezen: Psalm 73: 21-28 Tekst: Deuteronomium 32: 11v Broeders en zusters, jongens en meisjes, gemeente van de Heer, Ja, Gods leiding in je leven, daar wil ik de komende weken over spreken. De reden daarvoor is dat ik de laatste paar maanden ...

Hoe vier je het Avondmaal?

Hoe vier je het Avondmaal?
Bezinning op de praktijk We vierden op een zondag het Avondmaal. In Ede nodigen we aan de eerste tafel eerst de asielzoekers uit, die vanwege de vertaalinstallatie bij elkaar zitten. Er waren er die dag zoveel, dat ze de halve avondmaalstafel vulden. Daarom sprak ik de inzettingswoorden ook in het Engels: “take this bread, it ...

Genesis 2: 1-3 De zevende dag

Genesis 2: 1-3 De zevende dag
Preken over de scheppingsdagen Wij waren met vakantie in Zeeland, toen ik een kind was. We gingen toen als gezin naar de kerk. Ja, en van onze eigen houtje – zal ik maar zeggen – had je daar niet. Dus we gingen dan hier en dan daar. Dat was altijd wel een beetje leuk en ...

Genesis 1: 20-23 De vijfde dag

Genesis 1: 20-23 De vijfde dag
Preken over de scheppingsdagen Vakantie. Ja, dat is voor veel mensen een gelegenheid om net even iets meer uit je doppen te kijken dan gewoon. Dan kom je toe aan de gebouwen en de musea. Jawel, maar het mooie weer nodigt dan ook uit om eens meer te genieten van de natuur, van alles wat ...